تابلو اعلانات

پیوند سریع

*

bazresi1


نيمسال : 941

عنوان نيمسال : سال اول تحصیلی 94
تاريخ نيمسال از : 21/06/94

تاريخ انتخاب واحد آموزش كل از: 07/06/94 الی 11/06/94

تاريخ حذف و اضافه آموزش كل از :  28/06/94تا 2/07/94
 تاریخ حذف اضطراری : 19/09/94 تا 26/09/94
تاريخ امتحانات آموزش از : 12/10/94 تا 01/11/94
شروع كلاسها : 21/06/94

گروه خبری :

1- خبرگزاری فارس http://www.farsnews.com/

2- خبرگزاری مهر http://www.mehrnews.com/

3- خبرگزاری ایسنا http://www.isna.ir/

شماره حساب جهت واریز شهریه :

بانك تجارت به شماره حساب 931696505 موسسه آموزش عالی پویندگان دانش

                                                                                                                                                                         
             


آيين نامه آموزشي دوره كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ورودي هاي 91 :

لينك دانلود آيين نامه :    download file                                                                              

 
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد :                                                       

لينك دانلود آيين نامه: download file

                                                  

1- جزوه ایمنی در برق (استاد وریج کاظمی) : دانلود فصل اول تا چهارم : download part 1     دانلود فصل پنجم و ششم : download part2  

2- جزوه درس هوش مصنوعی (استاد دلفان همتی:  download

3-

 

 

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)