تابلو اعلانات

 22

پیوند سریع


نيمسال : 
عنوان نيمسال :  
تاريخ نيمسال از :
تاريخ انتخاب واحد آموزش كل از: 
تاريخ خذف و اضافه آموزش كل از :  
 تاريخ امتحانات آموزش از :  
شروع كلاسها :

گروه خبری :

1- خبرگزاری فارس http://www.farsnews.com/

2- خبرگزاری مهر http://www.mehrnews.com/

3- خبرگزاری ایسنا http://www.isna.ir/

شماره حساب جهت واریز شهریه :

بانك پاسارگادبه شماره حساب 115339571 موسسه آموزش عالی پویندگان دانش

                                                                                                                                                             index              


آيين نامه آموزشي دوره كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ورودي هاي 91 :

لينك دانلود آيين نامه :    download file                                                                              

 
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد :                                                       

لينك دانلود آيين نامه: download file

                                                  

1- جزوه ایمنی در برق (استاد وریج کاظمی) : دانلود فصل اول تا چهارم : download part 1     دانلود فصل پنجم و ششم : download part2  

2- درس زبان ماشین استاد خدابنده :  فصل اول : download    فصل دوم : download     فصل سوم :  download     فصل چهارم :   download     فصل پنجم :     download        

3-

 

 

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)