تابلو اعلانات

پیوند سریع

*

121

 


نيمسال : 951

عنوان نيمسال : سال اول تحصیلی 95
تاريخ نيمسال از : 95/06/13

تاريخ انتخاب واحد آموزش كل از: 95/06/13 الی 95/06/17

تاريخ حذف و اضافه آموزش كل از :  95/06/27 تا 95/06/31
 تاریخ حذف اضطراری : 95/09/20 تا 95/09/25
تاريخ امتحانات آموزش از : 95/10/11 تا 95/10/30
شروع كلاسها : 95/06/20

گروه خبری :

1- خبرگزاری فارس http://www.farsnews.com/

2- خبرگزاری مهر http://www.mehrnews.com/

3- خبرگزاری ایسنا http://www.isna.ir/

شماره حساب جهت واریز شهریه :

بانك تجارت به شماره حساب 931696505 موسسه آموزش عالی پویندگان دانش

                                                                                                                                                                         
             


آيين نامه آموزشي دوره كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ورودي هاي 91 :

لينك دانلود آيين نامه :    download file                                                                              

 
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد :                                                       

لينك دانلود آيين نامه: download file

                                                  

1- جزوه ایمنی در برق (استاد وریج کاظمی) : دانلود فصل اول تا چهارم : download part 1     دانلود فصل پنجم و ششم : download part2  

2- جزوه درس هوش مصنوعی (استاد دلفان همتی:  download

3-

 

 

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)