headerahar111

نظام وظیفه

مدارک مورد نیاز امور مشمولین جهت ثبت نام:

 مشمول (افرادی که به خدمت سربازی نرفته اند):

الف: اصل و کپی مدرک تحصیلی

ب: اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

ج: برگه ابطال معافیت تحصیلی (در صورت انصراف يا فارغ التحصيلي از دانشگاه قبلی)

د: عکس 4*3 (2 قطعه)


غیر مشمول :

الف: اصل و کپی پایان خدمت یا معافیت (دائم- پزشکی- موارد خاص و( ...

ب: گواهی اشتغال به خدمت (برای شاغلین نیروهای مسلح(

ج: گواهی اشتغال به خدمت (برای متعهدین آموزش و پرورش

***دانشجویانی که وضعیت نظام وظیفه آنها معلوم نیست به امور نظام وظیفه مراجعه نمایند در غیر اینصورت عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

سنوات ارفاقی دانشجویان:

دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهرمند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند لذا در صورت دارا بودن شرایط زیر به صورت مرحله ای می توانند از ترم اول سنوات بهرمند شوند:

  • کاردانی و کارشناسی ناپیوسته : به شرط آنکه واحد های درسی گذرانده شده حداقل 50 واحد بوده و معدل کل نیز حداقل 12 باشد.
  • کارشناسی پیوسته: به شرط آنکه واحد های درسی گذرانده شده حداقل 100 واحد بوده و معدل کل نیز حداقل 12 باشد.
  • کارشناسی ارشد ناپیوسته : به شرط آنکه واحد های درسی گذرانده شده حداقل 18 واحد بوده و معدل کل نیز حداقل 14 باشد.

چنانچه مشمول تا پایان ترم اول سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل نگردد ؛ با ادامه تحصیل وی به شرطی در ترم دوم سنوات ارفاقی موافقت خواهد شد، که حداقل تعداد واحدهای درسی معینی را در ترم اول با شرایط معدل کل فوق گذرانده باشد، این واحد های پاس شده در ترم اول ارفاقی برای مقاطع مختلف به شرح ذیل می باشد:

  • کاردانی ، کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) 12 واحد بوده و برای مقاطع دکتری(پیوسته یا ناپیوسته) و کارشناسی ارشد (پیوسته، ناپیوسته) به شرط اتمام واحدهای نظری است.در صورت تحقق این شرط دانشگاه مجاز است مجددا با تکمیل فرم درخواست سنوات ارفاقی(فرم شماره 1 )مشمول را جهت درخواست ترم دوم سنوات ارفاقی به دفتر پلیس + 10 ارجاع دهد.
  • چنانچه دانشجویان مشمول حداکثر تا پایان سنوات ارفاقی فارغ التحصیل گردند، از یکسال فرجه مهلت معرفی برخوردار خواهند بود و در صورت پذیرش در مقاطع بالاتر می توانند طبق ماده (35 ) قانون از معافیت تحصیلی بهرمند شوند.
  • چنانچه دانشجو نتواند تا پایان یکسال سنوات ارفاقی فارغ التحصیل شود، صرفاً در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی مهلت معرفی، با درخواست دانشگاه (برابر فرم شماره 2 ) و ثبت درخواست در دفتر پلیس + 10 پس از احراز شرایط، صدور مجوز ادامه تحصیل در مهلت معرفی بدون لحاظ غیبت فراهم خواهد شد. ضمناً این مجوز نیز از طریق دفتر پلیس + 10 به صورت هوشمند صادر میگردد.بدیهی است در صورت عدم مراجعه مشمول در مهلت قانونی (یکسال)، وی وارد غیبت خواهد شد.
  • برابر ماده (13 ) آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، فارغ التحیل شدن در مهلت یکسال معرفی، مجوز صدور معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر نخواهد بود.بنابراین چنانچه دانشجو در مهلت معرفی فارغ التحصیل شود، به هیج وجه دادمه تحصیل در مقطع بالاتر را نداشته و تا پایان خدمت دروه ضرورت یا اخذ معافیت دائم شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی تحصیلی را نخواهد داشت.

 

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)