headerahar111

اطلاعیه مالی

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند : با عنایت به شروع امتحانات پایان ترم از دی ماه و با توجه به افزایش بدهی برخی از دانشجویان در ترم های گذشته لذا بنا بر مصوب هیئت امناء کلیه دانشجویان باید حداکثر تا روز پنج شنبه 1397/10/13 بدهی خود را تسویه نمایند در غیر اینصورت به هیچ وجه کارت ورود به جلسه امتحان صادر نشده و از حضور در جلسه امتحان  ممانعت به عمل می آید .

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)