headerahar111

قابل توجه دانشجویان ارشد :

 

***دانشجویان ارشد ورودی بهمن 93 تا پایان فروردین 96 وقت دارند فرم تمدید سنوات ترم 5 را تحویل آموزش نمایند.

****دانشجویان ارشد ورودی سال 91 - 92- 93 برای تمدید سنوات ترم بهمن 95 سریعا به واحد آموزش مراجعه نمایند.

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)