مدارک مورد نیاز ثبت نام کارشناسی ناپیوسته 95 :

 

داوطلبان عزيز خواهشمند است پس از تكميل مدارك ذيل و تنظيم آن به آموزش مراجعه نماييد.

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام :  

1 - اصل شناسنامه و كارت ملي                                خـانم                         آقــا

2- عکس 4*3 ( مشخصات در پشت عکس قيد گردد     6 قطعه                     12 قطعه                                                                                              

3-کپی از تمام صفحات شناسنامه                               2 سری                    2 سری

4-کپی كارت ملي                                                     2 سری                     2 سری

5- اصل و کپی ريز نمرات دوره كارداني                     2سری                     2 سری

6- اصل يا گواهي موقت دوره كارداني                      2 سری                   2 سری    

7- مدرکی که وضعيت نظام وظيفه را مشخص نمايد .

       8- کپی کارنامه آزمون سراسری 1395

 شروع ثبت نام : شنبه 27/06/1395/ لغایت : سه شنبه 30/06/1395

                                                                                                                         

                                                                                                                               با تشکر

                                                                                                                    منصورسمائی     09112915368

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)