مدارک مورد نیاز ثبت نام کارشناسی ارشد95:

 

داوطلبان عزيز خواهشمند است پس از تكميل مدارك ذيل و تنظيم آن به آموزش مراجعه نماييد.

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام :  

1 - اصل شناسنامه و كارت ملي                                   خـانم                         آقــا

2- عکس 4*3 ( مشخصات در پشت عکس قيد گردد)     6 قطعه                   12 قطعه                                                                                              

3-کپی از تمام صفحات شناسنامه                                    2 سری                     2 سری

4-کپی كارت ملي                                                        2 سری                     2 سری

5- اصل و کپی کارنامه دوره كارشناسي                         2سری                   2 سری

6- اصل يا گواهي موقت دوره كارشناسي                     2 سری                 2 سری    

7- اصل مدرك كارداني                                 2 سری                 2 سری    

8- مدرکی که وضعيت نظام وظيفه را مشخص نمايد .

9- فرم مخصوص معدل ( براي دانشجويان سال آخر )

10- پرينت قبولي سازمان سنجش

شروع ثبت نام :یکشنبه 95/06/14 لغایت پنج شنبه 95/06/18

            

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)