headerahar111

قابل توجه دانشجویان ارشد که چهار نیمسال از تحصیل انها گذشته است

* جهت ادامه تحصیل نیار به تائیدیه شورای تحصیلات تکمیلی می باشند.

** برای درخواست فرم زیر را پس از تکمیل به آموزش تحویل دهید.

*** فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال پنجم برای دانشجویان کارشناسی ارشد: download form

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)