headerahar111

فرم های آموزشی 2

 

  1- فرم هاي صندوق رفاه ( وام دانشجويي): لينک دانلود: 1-تعهد نامه

                                                                                      2-فرم مشخصات دانشجويي

2-  فرم اعلام نمره پروژه :  download

 3-  فرم اعلام نمره کارآموزی : download

4-  فرم معرفی کارآموزی : download

 

                

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)