تحصیلات تکمیلی

شرح وظايف ریاست تحصيلات تكميلي دانشگاه

-         برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح كيفي و گسترش كمي رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه

-         شركت در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و انجام امور اجرايي مصوبات شورا حسب مورد

-         برنا مه ريزي و نظارت و بازديد از گروهها و دوره هاي تحصيلات تكميلي

-         نظارت بر تدوين جدول زمانبندي برنامه هاي اجرايي واحدهاي مختلف

-         شناسايي و ارتباط و استفاده از امكانات و تجربيات سازمانها و موسساتي كه اهداف مشابه دارند

-         شرکت در جلسات هماهنگي بين واحدها و هماهنگي برون بخشي جهت انجام هر چه بهتر ماموريت ها

-         ارتباط و تعامل مناسب و مداوم با معاونت آموزشی دانشگاه جهت پي گيري و انجام امور مربوطه

-         تلاش در جهت استقرار سيستم مديريتي مناسب

-         تلاش در جهت تامين و تدارك امكانات مورد نياز واحدها و تخصیص منابع مالی طبق مصوبات وزارتی و دانشگاهی

-         تبادل نظر با اعضاء هيئت علمي به منظور بهبود كيفيت فعاليت هاي آموزشي

-         برنامه ريزي جهت تشكيل شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاه

-         نظارت و مشاركت در تدوين برنامه استراتژيك معاونت آموزشی

-         فعاليت در شوراها و كميته هاي مختلف دانشگاه حسب مورد

-         تدوين و پيشنهاد برنامه آموزشي تحصیلات تکمیلی دانشگاه

-         پيشنهاد تجديد يا گسترش دوره هاي آموزشی تحصیلات تکمیلی

-         پيشنهاد اهداف و خط مشي آموزشي تحصیلات تکمیلی دانشگاه به معاونت آموزشي

-         طراحي و پيشنهاد روشهای ارزيابي فعاليت هاي آموزشي و دانشجویان

-         توسعه و نوآوري در امور آموزشي دانشجويان تحصیلات تکمیلی

-         شركت فعال در تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي با مشاركت گروههاي آموزشي

-         تدوين گزارش فعاليتهاي مدیریت و ارائه به معاونت آموزشي بطور مستمر

-         ارائه گزارش هاي عملكرد سالانه اداره كل تحصيلا تكميلي

انجام مكاتبات اداري از قبيل صدور تائيديه هاي تحصيلي و ريز نمرات و گواهي هاي رتبه اول و گواهي هاي  صادره به حوزه هاي نظام وظيفه و گواهي هاي اشتغال به تحصيل و ساير مكاتبات با سازمان ها و وزارتخانه ها و دانشگاههاي كشور

انجام  امور مربوط به ثبت نام پذيرفته شدگان جديدالورود دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري

انجام  امور مربوط به اطلاع رساني دقيق و سريع واحدهاي مختلف به مراجع مختلف

انجام امور كارشناسي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون موارد خاص و تهيه صورتجلسات مربوط

انجام امور درخواستي از مراجع مختلف حسب مورد

تهيه مجموعه هاي مجلد آئين نامه ها و بخشنامه هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي

اداره کليه امور آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي با هماهنگي معاونت محترم آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه.

ارزيابي پيشرفت علمي و عملي تحصيلي دانشجويان مقاطع کارشناسي‌ارشد و دکتري و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي آنان.

انجام امور کميته‌هاي برنامه‌ريزي تحصيلات تکميلي در ارتباط با برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه، تغيير برنامه درسي، توسعه آنها، تهيه برنامه رشته‌هاي جديد و تجديد نظر در آن، تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه.

انجام امور مربوط به تأسيس رشته‌هاي تحصيلي جديد از تنظيم مدارک تا هماهنگي‌هاي لازم در زمينه انجام مکاتبات با دبيرخانه شوراي‌عالي گسترش جهت دريافت مجوز.

انجام امور مربوط به مشمولين و وظيفه عمومي دانشجويان مذکري که خدمت سربازي را انجام نداده و از معافيت تحصيلي استفاده مي‌نمايند.

انجام خدمات آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي از پذيرش، ثبت‌نام، امتحانات تا فارغ‌التحصيلي يا اخراج، انصراف، ترک تحصيل، مشروطي و همچنين آموزش رايگان، نظام وظيفه، مکاتبه با دانشگاه مقطع قبل دانشجو جهت دريافت تأييديه تحصيلي و... و نظارت بر حسن اجراي خدمات آموزشي در دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و گروه‌هاي موجود در دانشگاه.

برنامه‌ريزي براي گسترش دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه در قالب برنامه‌هاي کلان دانشگاه و کوشش جهت و تحقق آن.

تهيه و پيشنهاد بخش‌نامه و دستورالعمل‌هاي مختلف آموزشي در مقاطع کارشناسي‌ارشد و دکتري با همكاري مسئولان ذي‌ربط.

تدوين و پيشنهاد اصول كلي برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه در مقاطع کارشناسي‌ارشد و دکتري در چهارچوب قوانين دفتر گسترش آموزش عالي به گروه‌ها و نظارت بر اجراي آنها پس از تصويب.

جمع‌آوري، تنظيم و ارسال ظرفيت پذيرش دانشجو براي آزمون کارشناسي‌ارشد به سازمان سنجش.

مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل آموزشي و تنظيم برنامه‌هاي درسي و برنامه‌ريزي زمان‌بندي ثبت‌نام و امتحانات مقاطع کارشناسي‌ارشد و دکتري و نظارت بر اجراي آن.

نظارت بر اجراي دقيق مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشکده‌ها.

نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي دوره‌هاي تخصصي و ارزيابي آن و ارائه گزارش به معاون آموزشي جهت طرح در هيأت رئيسه دانشگاه.

انجام تمهيدات لازم درباره امتحان جامع دوره‌هاي دکتري(تأييد هيأت داوران، معرفي نماينده، تأييد نتايج امتحان و...)

بررسي پيشنهاد ارائه دروس جديد از سوي دانشکده‌ها، تصويب و ارسال به شوراي دانشگاه، شوراي‌عالي برنامه‌ريزي و سپس انعکاس نتيجه به دانشکده‌ها.

بررسي درخواست تمديد سنوات تحصيلي و مهلت خاتمه پروژه دانشجويان.

برگزاري جلسات شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه و تنظيم دستور جلسات آن.

تنظيم و تصويب مقرراتي در مورد نظم بخشيدن به مراحل دفاع از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان و انجام رساله‌هاي دوره‌هاي دکتري، آزمون‌هاي دکتري و امتحان جامع و....

تکميل فرم‌هاي ارسالي از سوي وزارت متبوع در خصوص رشته‌هاي ممتاز و اعلام رشته‌هاي داراي ويژگي‌هاي فوق به وزارت متبوع.

انجام کليه امور مربوط به پرداخت حق التدريس به اساتيد

تهيه و انتشار مجموعه‌اي در خصوص نحوه تهيه، تدوين و اصول نگارش پايان‌نامه‌ها در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي.

تهيه و تنظيم آمار دانشجويان کارشناسي‌ارشد و دکتري و ارسال به واحدهاي مختلف.

همکاري مستمر در خصوص ارسال يک نسخه از پايان‌نامه‌ها و چکيده‌هاي فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي کارشناسي‌ارشد و دکتري به مرکز اطلاعات علمي ايران

 

                                                                                                                                                    با تشکر

                                                                                                                                                  علی دادو

                                                                                                                   رئیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه پویندگان دانش

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)