headerahar111

معاونت دانشجویی

 تا جهان بود از سر آدم فراز                                            کس نبود از راز دانش بی نیاز

 مردمان بخرد اندر هر زمان                                              راز دانش را  به هر گونه زبان

     گرد کردند و گرامی داشتند                                            تا به سنگ اندر همی بنگاشتند

دانش اندر دل چراغ روشن است                                   و زهمه بد بر تن جوشن است 

در آغاز سال تحصيلي جديد ، ضمن عرض خير مقدم ، موفقيت يکايک شما عزيزان را آرزو مندم.

                                          

شرح وظايف معاونت دانشجويي:

» اعمال خط مشی و سیاست‌های شورای دانشگاه در معاونت دانشجویی.
» نظارت و كنترل بر فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های تحت سرپرستی.
» شركت در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه.
» نظارت و كنترل در جلسات شورای مدیران معاونت دانشجویی.
» شركت در جلسات كمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان.
» همسو نمودن فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های معاونت در راستای سیاست‌های دانشگاه، وزارت علوم و دولت.
» هماهنگی بین مدیریت‌های معاونت.
» اعمال مدیریت در حالت‌های بحرانی دانشگاه و اتخاذ تصمیم لازم در موارد ویژه و حل مسائل بوجود آمده به صورتی كه حداقل هزینه را برای دانشجو و دانشگاه داشته باشد.
» نظارت و كنترل بر فعالیت‌های كمیته نظارت ارزیابی و بهینه‌سازی عملكرد.
» نظارت و كنترل بر فعالیت‌های كمیته انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه.
» نظارت و كنترل بر فعالیت‌های امور حسابداری در معاونت.
» نظارت و كنترل ویژه بر ادارات خدمات دانشجویی، خوابگاه‌ها و تغذیه و راهنمایی لازم در مواقع خاص.
» هدایت اقدامات جاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحدهای تابعه.
» برنامه‌ریزی، تقسیم كار و زمانبندی كار بین واحدهای تابعه.
» رسیدگی به پیشنهادها و انتقادهای دانشجویان در رابطه با فعالیت‌های معاونت.
» مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجویی.
» تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های مختلف دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب.
» انجام كلیه اموری كه بر طبق آیین‌نامه دانشگاه به معاونت دانشجویی محول گردیده است.
» نظارت بر نحوه اجرای آیین‌نامه كمك هزینه، وام، بورسیه تحصیلی و سایر كمك‌های رفاهی.
» نظارت بر نحوه اخذ تعهد از دانشجویان.
» پیش‌بینی و برآورد نیازهای خدماتی و تداركاتی مربوط به دانشجویان و تعیین اولویت آنها و ارجاع آن به واحدهای ذیربط جهت رسیدگی.
» ایجاد یك سیستم اطلاعاتی حوزه‌ای جهت استفاده در برنامه‌ریزی و كنترل بهتر و ارائه آن به واحدهای ذیربط.
» بررسی مشكلات دانشجویان و ارشاد آنها در زمینه‌های مختلف مشكلات فردی، اجتماعی، عاطفی و روحی.
» نظارت بر اجرای مصوبات كمیسیون موارد خاص كه به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد و سرپرستی كمیسیون دانشجویی.
» تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه معاونت دانشجویی در همكاری نزدیك با دفتر برنامه و بودجه.
» انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه.

                                                                                                                                          سرپرست معاونت دانشجویی

                                                                                                                                                      حمید دادو

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)