معاونت دانشجویی

 تا جهان بود از سر آدم فراز                                            کس نبود از راز دانش بی نیاز

 مردمان بخرد اندر هر زمان                                              راز دانش را  به هر گونه زبان

     گرد کردند و گرامی داشتند                                            تا به سنگ اندر همی بنگاشتند

دانش اندر دل چراغ روشن است                                   و زهمه بد بر تن جوشن است 

در آغاز سال تحصيلي جديد ، ضمن عرض خير مقدم ، موفقيت يکايک شما عزيزان را آرزو مندم.

                                          

شرح وظايف معاونت دانشجويي:

» اعمال خط مشی و سیاست‌های شورای دانشگاه در معاونت دانشجویی.
» نظارت و كنترل بر فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های تحت سرپرستی.
» شركت در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه.
» نظارت و كنترل در جلسات شورای مدیران معاونت دانشجویی.
» شركت در جلسات كمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان.
» همسو نمودن فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های معاونت در راستای سیاست‌های دانشگاه، وزارت علوم و دولت.
» هماهنگی بین مدیریت‌های معاونت.
» اعمال مدیریت در حالت‌های بحرانی دانشگاه و اتخاذ تصمیم لازم در موارد ویژه و حل مسائل بوجود آمده به صورتی كه حداقل هزینه را برای دانشجو و دانشگاه داشته باشد.
» نظارت و كنترل بر فعالیت‌های كمیته نظارت ارزیابی و بهینه‌سازی عملكرد.
» نظارت و كنترل بر فعالیت‌های كمیته انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه.
» نظارت و كنترل بر فعالیت‌های امور حسابداری در معاونت.
» نظارت و كنترل ویژه بر ادارات خدمات دانشجویی، خوابگاه‌ها و تغذیه و راهنمایی لازم در مواقع خاص.
» هدایت اقدامات جاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحدهای تابعه.
» برنامه‌ریزی، تقسیم كار و زمانبندی كار بین واحدهای تابعه.
» رسیدگی به پیشنهادها و انتقادهای دانشجویان در رابطه با فعالیت‌های معاونت.
» مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجویی.
» تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های مختلف دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب.
» انجام كلیه اموری كه بر طبق آیین‌نامه دانشگاه به معاونت دانشجویی محول گردیده است.
» نظارت بر نحوه اجرای آیین‌نامه كمك هزینه، وام، بورسیه تحصیلی و سایر كمك‌های رفاهی.
» نظارت بر نحوه اخذ تعهد از دانشجویان.
» پیش‌بینی و برآورد نیازهای خدماتی و تداركاتی مربوط به دانشجویان و تعیین اولویت آنها و ارجاع آن به واحدهای ذیربط جهت رسیدگی.
» ایجاد یك سیستم اطلاعاتی حوزه‌ای جهت استفاده در برنامه‌ریزی و كنترل بهتر و ارائه آن به واحدهای ذیربط.
» بررسی مشكلات دانشجویان و ارشاد آنها در زمینه‌های مختلف مشكلات فردی، اجتماعی، عاطفی و روحی.
» نظارت بر اجرای مصوبات كمیسیون موارد خاص كه به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد و سرپرستی كمیسیون دانشجویی.
» تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه معاونت دانشجویی در همكاری نزدیك با دفتر برنامه و بودجه.
» انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه.

                                                                                                                                          سرپرست معاونت دانشجویی

                                                                                                                                                      حمید دادو

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)