معاونت پژوهشی

شورای پژوهشی دانشگاه

اعضای این شورا که به ریاست معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تشکیل و برنامه ها و آیین نامه های فعالیت های پژوهشی را تدوین و تصویب می نماید، عبارتند از: معاونین پژوهشی پردیس ها،دانشکده های مستقل،دانشکده های وابسته به پردیس ها ، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی مستقل دانشگاه، مدیران کل حوزه ستادی معاونت پژوهشی دانشگاه و مشاوران معاونت پژوهشی دانشگاه.

اداره کل برنامه ریزی ونظارت پژوهشی دانشگاه

   اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه است که بعد از اصلاح ساختار سازمانی در مجموعه حوزه های دانشگاه، با ترکیب و شرح وظایف جدید به انجام وظایف می پردازد. سه معاونت جدید با اسامی ذیل در زیر مجموعه این اداره کل قرار گرفته اند:

- معاونت برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی

- معاونت پژوهش‌های کاربردی

- معاونت علم سنجی

معاونت برنامه ریزی وسیاستگذاری پژوهشی :

1. انجام بررسی های لازم به منظور تهیه و پیشنهاد سیاستهای پژوهشی دانشگاه با توجه به ضوابط مربوط جهت ارائه به شوراهای ذیربط

2. تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت،‌‌ میان مدت و بلند مدت پژوهشی در چارچوب سیاست ها و جهت گیری های دانشگاه

3.  ارزیابی و نظارت بر عملکرد قطب های علمی دانشگاه

4.  تنظیم ضوابط و نظارت بر بررسی فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه به منظور محاسبه اعتبار ویژه (گرنت)

5.  پیشنهاد اعتبارات پژوهشی واحدهای تابعه دانشگاه بر اساس شاخص های پژوهشی به معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و تدوین ضوابط و نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات

6.  تدوین ضوابط لازم برای پرداخت پژوهانه دانشجویان دکتری وپذیرش محقق دانشجویان پسا دکتری

7.   تدوین ضوابط و سیاست های حمایتی از نوآوری ها،ابداعات و اختراعات پژوهشگران دانشگاه

8.  ابلاغ جهت گیری های پژوهشی سالانه به پردیس ها/ دانشکده های مستقل

9. برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت هدفمندسازی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت رفع نیازهای پژوهشی کشور

10. برنامه ریزی ونظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی از محل اعتبار ویژه اعضای هیئت علمی ویاازمحل اعتبار معاونت پژوهشی دانشگاه

11. برنامه ریزی ونظارت براجرای طرحهای حمایت از پایان نامه های تحصیلی

12. برنامه ریزی و نظارت بر انتخاب برگزیدگان جشنواره پژوهش دانشگاه

13. دبیر اجرایی جشنواره پژوهش

14. انجام سایر امورمحوله ازسوی مافوق

معاونت پژوهش‌های کاربردی:

امروزه یکی از عوامل مهم توسعه در کشور استفاده از نتایج حاصل از انجام تحقیقات جهت مقابله با چالشها و نیازهای موجود در مراکز صنعتی و سایر سازمانهای اجرایی کشور می باشد و چون این چالشها و نیازها در سطح جامعه بسیار متنوع و در تخصصهای مختلف می باشند لذا عرصه پژوهش های کاربردی دائما در حال تحول بوده و انجام پژوهش های کاربردی جایگاه محوری پیدا کرده است .

پژوهشهای کاربردی دانشگاه واحدی جهت انتقال دانش و یافته های جدید علمی و پژوهشی از دانشگاه به سازمانها و دستگاه های اجرایی کشور می باشد. در حال حاضر این بخش با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور و با در نظر گرفتن سیاست های کلان دانشگاه در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فناوری ، برنامه‌ریزی های لازم را مطابق گذشته به شرح ذیل در دست اقدام دارد :

نیاز سنجی و پروژه‌یابی

برقراری ارتباط و برگزاری جلسات با سازمانها و دستگاههای اجرایی و اخذ اولویتهای پژوهشی

اطلاع رسانی اولویتهای پژوهشی سازمانها و دستگاههای اجرایی به اعضای هیأت علمی بر حسب تخصصهای مربوطه

ارسال پروپوزالهای تحقیقاتی اساتید به سازمانها و دستگاههای اجرایی مرتبط و پیگیریهای لازم

انعقاد قراردادهای پژوهشی

انجام امور اداری مربوط به قراردادهای پژوهشی منعقده شامل:

موافقت نامه داخلی، ابلاغ طرح ، انجام مکاتبات لازم بر اساس مفاد قرارداد، تهیه و ارسال ضمانت نامه های لازم، دریافت گزارشات مرحله‌ای و نهایی و ارسال برای کارفرما، پیگیری وصول مطالبات مربوطه، اخذ مفاصا حساب طرح در صورت نیاز، اعلام اختتام طرح، کسر بالاسری و توزیع آن مطابق مصوبه هیأت رئیسه، صدور چک مجریان و اعمال گرنت مربوطه

7.      انعقاد تفاهم نامه‌های مبلغ‌دار با سازمانها و دستگاههای اجرایی و تعیین کارگروه پیگیری کننده مفاد تفاهم نامه‌ها

8.      تهیه، بروز رسانی و اصلاح آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی معاونت پژوهش های کاربردی و اطلاع رسانی به واحدها

9.      اجرای آیین نامه انتخاب طرحهای پژوهشی نمونه جهت تقدیر در جشنواره پژوهش

10. تعامل و همکاری در برگزاری جشنواره پژوهش با امور پژوهشی دانشگاه و برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش

11. اجرای آیین نامه تخصیص اعتبارات ویژه ( گرنت) برای مجریان طرحهای کاربردی

12. پیگیری، کوتاه‌سازی امور بیمه، مالیات و گرنت طرحها

13. تسریع و تسهیل انجام امور مالی طرحها در معاونت پژوهش های کاربردی

14. شناسایی ظرفیتهای پژوهشی بودجه کشور و اقدام در راستای جذب اعتبارات مربوطه

15. جمع آوری آمار طرح های کاربردی واحدهای مختلف دانشگاه و تهیه گزارشات آماری عملکرد ساالیانه دانشگاه برای ارگانهای مختلف بر حسب درخواست

16. نظارت و پشتیبانی در راستای اجرای صحیح عملیات واگذار شده به واحدهای صف

17. انجام امور مرتبط با برنامه جامع تحقیقات بر اساس تقسیم وظایف تعریف شده

معاونت علم سنجی دانشگاه:

1.      تحلیل استنادی تولیدات علمی دانشگاه

2.      تهیه گزارشهای ماهانه و سالانه براساس تجزیه و تحلیل آماری بر روی یافته­ها و شاخص­های مورد نظر

3.   برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت و داده­کاوی اطلاعات علمی به منظور ارتقای دانش و مهارتهای آماری کارشناسان پژوهشی واحدهای دانشگاه

4.      بررسی سالانه فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی وارائه گزارش آن

5.      ارزیابی و نظارت بر انتشار نشریات علمی - تخصصی دانشگاه و ارائه گزارش‌های لازم

6.      رفع نیازهای آماری علمی دانشگاه

7.      نظارت بر اجرا و فعالیت پایگاههای اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

8.   بررسی ساختار و روند تولید علم در دانشگاه در مقایسه با دانشگاههای برتر در سطوح ملی وبین المللی و شناسایی مولفه های موثر در رشد کمی و کیفی آن

9.      تعریف شاخص‌های ارزشیابی علم سنجی و برآورد و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به شاخص‌ها.

10. تعیین روشهای ارزشیابی علم سنجی و بررسی دانش روز علم سنجی

11. انجام کلیه امور مربوط به دوره های تحقیقاتی پسا دکتری

12. انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه برای جشنواره پژوهش کشوری

13. ارائه آخرین اطلاعات مربوط به نشریات علمی تخصصی در سطح کشور و نشریات بین المللی

14. انجام کلیه امور مربوط به پژوهانه دانشجویان دوره دکتری

15. انجام امور مربوط به رساله ها و پایان نامه های مورد حمایت صنایع دفاع

16. انجام کلیه امور مربوط به تشویق پدیدآورندگان آثار پژوهشی

پژوهشگاه دانشگاه:

اهداف و وظایف

1.      راهبری و ساماندهی واحدهای پژوهشی دانشگاه

2.      استفاده بهینه از ظرفیت­های نیروی انسانی متخصص و تجهیزات واحدهای پژوهشی دانشگاه جهت رفع نیازهای پژوهشی و فناوری کشور.

3.      بستر­سازی جهت تقویت روابط و نیز هم­افزائی امور واحدهای پژوهشی دانشگاه جهت انجام پژوهش­های بین­رشته­ای مورد نیاز کشور و نیز تجاری­سازی پژوهش­های آن­ها.

4.      مدیریت کلان پروژه­های ملی و کاربردی با به­کارگیری توان واحدهای پژوهشی متعدد دانشگاه.

5.      حمایت از فعالیت­های پژوهشی مشترک بین­المللی واحدهای پژوهشی دانشگاه.

6.      بستر­سازی برای تقویت روابط میان نخبگان علمی دانشگاه اعم از شاغل و بازنشسته (هیأت علمی و کارکنان) با واحدهای پژوهشی دانشگاه، دولت و بخش خصوصی و حمایت­های لازم از آن­ها.

7.      ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره حقوقی، مالی و سایر خدمات مورد نیاز و ممکن به واحدهای پژوهشی دانشگاه با تهیه و تدوین آئین­نامه­ها و دستور­العمل­های لازم.

8.      بستر­سازی جهت تجاری­سازی و درآمدزائی پژوهش­های انجام شده توسط واحدهای پژوهشی دانشگاه.

9.      انجام رتبه­بندی واحدهای پژوهشی دانشگاه بر اساس شاخص­های مد نظر معاونت پژوهشی.

10. ایجاد ارتباط بین واحدهای پژوهشی دانشگاه با سایر مراکز و مؤسسات پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی.

11. تهیه و تدوین آئین­نامه­ها و دستور­العمل­های لازم جهت ساماندهی و حمایت از واحدهای پژوهشی دانشگاه و نیز جذب مشارکت محققین و نخبگان علمی (اعم از شاغل و بازنشسته).

12. ایجاد بستر­های لازم برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای پژوهشی دانشگاه.

13. پیشنهاد برای ایجاد پژوهشکده­های کاربردی جدید و تقاضا محور به معاونت پژوهشی دانشگاه و زمینه­سازی برای استقرار آن­ها.

14. حمایت لازم از نوآوری­ها و خلاقیت­های اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه و پشتیبانی لازم از نوآوری‌های آن­ها با هدف تجاری­سازی و ایجاد ثروت در جهت رفع نیازهای کشور.

                                                                                                                                با تشکر

                                                                                                                              حمید دادو

                                                                                                       معاونت پژوهشی دانشگاه پویندگان دانش

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)